MEGOSZTOM

Arról, amiről nem maradunk le sosem

Az unalom alakváltó. Néha zöld, bársonyos takaró, amire ráfekszem. Máskor játékosan lengedező pókháló, ami felkapaszkodik a vadalmafák ágára. Legtöbbször a kút lábánál meggyűlő suhanás. Mikor karjára nehezedem, láthatom, ahogy az idő a szőlőleveleket rágcsálva tágul, egyre tágul. 

Vilma néni udvarán a fenyők dadogó öregek voltak. Beszéltek hozzám, amikor fújt a szél, s néha megszurkálták a fejem búbját, ha a kovácsoltvas hintán bóbiskoltam át a nyár üres óráit. A fű minden tavaszon újra kizöldült, hogy elrejtse a lábak nyomát. Azt képzeltem, hogy az idő végén az udvar kiveti magából a rengeteg lépést, s a nyomok az égig nőve majd eltakarják a napot. Hittem, hogy mindezt látni fogom.

A kert végében szántóföldek terpeszkedtek. Olvasás közben gyakran hallottam a traktorok köhögését. Ilyenkor mindig a piros festékre gondoltam és arra, hogy a déli melegben, ha végighúznám tenyeremet oldalukon, a bőrömön maradt vörös sugarat a fűre kenhetném. A harmónia megbontásának képessége és vágya ott lapul minden homlok mögött. Az ujjaim csíkja lett volna a felágaskodó lázadás világban felejtett, mások számára is látható nyoma. Az idill kívül és belül is időről-időre szabálytalanná szépül. Ez a felismerés tényleges születésünk első valódi pillanata.

Átellenben a settenkedő beton torzította szögletessé a teret. Csupa feszes vonal, csupa derékszög, körülötte pedig az ég vonalainak állandó áramlása. Szürke tömbök kapaszkodtak fölfelé, ablakaikban arctalan emberek könyököltek egykedvű mozdulatlanságban. Fehér ablakkeretekbe zárva. Egy vakon hadonászó erő bevégezte munkáját a langyos egyformaság jegyében. 

Az udvar s a ház körül másféle erők hatottak. Itt lassított hullámokat vetett az ég nyári viharok előtt, hogy aztán esőben az udvar zsugorodni kezdjen, s a fák tétova óriásokká válva magasodjanak fölém. Azt hittem, hogy a számlapokon fekvő idő a rozsdás kapun kívül rekedt, s a ház, az udvar, a kert végéből nyíló szántóföld mindig itt volt, s marad. A blokkok közötti lélegzetnyi tér látszólagos biztonsága rajzolta meg bennem a változatlan és mozdulatlan hamis formáit. Ebben a gondolatban úgy találtam otthonra, hogy sosem volt az enyém. Ahogy a ház sem. Örök látogató maradtam, aki nagyapja kezét fogva érkezik, majd távozik.

A szántóföld helyén most luxusvillák ablakai vakítanak. A régi házat lebontották, s az udvarról is eltűntek a fák. A kifeküdt szalmaágy körvonala vagy a sötétbarna falvédő már bennem van kifeszítve. Felébredéseim csendjében hallom ma is a rozsdás spór szuszogását.

Tegnap arra jártam. Még mindig Dorel kutyájának éhes ugatása lebeg az utcákon. Egy kutya. A terpeszkedő nyomorúság élő, fekete szobra, szájában a fénnyel, amit gyermekként a nyárikonyha padlója alá akartam rejteni. Itt ragadt bennem ő is. Mindig ugat, mindig éhes, így erősíti végességem bizonyosságát. 

A fény nekem az első, csodálkozó tekintetet jelenti. Hamis látást, amiben egésznek hatott minden. Teltek az évek, s az egész illúziójába már nem fért bele a vert padló letöredező darabkáinak képe, nem fért bele a valóság.  

Néha élesebb evidenciaként létezik mindaz, amit nem tettünk meg. Így lesz az élet vitatott értékű csomag, amit egy keddi nap az ablakpárkányon felejtünk majd.

Nem tudom, kiderül-e valamikor, hogy vajon sós íze van az égnek, de ma már csak azt tartom számon, amit nem mondott ki senki. A lépések zaja elkopott, a lépők már nincsenek. Senki sem számlálja a nyomokat a fűben, senki sem őrzi a szavakat. Bennrekedt hangok nyomása alatt remeg az összekarcolt ablaküveg. A halkan visszhangzó emlékfoszlányok apróra zsugorodnak a rengeteg meg nem történt pillanat szorításában. 

Ez is létezés. Nem maradunk le róla sosem. Heverünk egy zöldre mázolt asztal mellett, alig körvonalazottan. Kapirgálunk az emlékek között. Alaptulajdonságuk a hiány, ami alakváltó. Néha vakság, máskor törött harang vagy egyenetlen járdaszegély. Legtöbbször az élet lábánál meggyűlő pocsolya. És mi mindig belelépünk. Eközben az idő tágul, egyre tágul. Készül a hely az utánunk érkezőknek. 

MEGOSZTOM

Nemzetközi alkotótábor a Partiumi Keresztény Egyetem szervezésében

2023. július 9 és 15 között rendhagyó alkotótábort szerveztek Hegyközszentmiklóson magyarországi,  lengyelországi és nagyváradi képzőművész diákok részvételével. Az Erasmus+ program részeként megszervezett kezdeményezés során a Partiumi Keresztény Egyetem, a Jan Matejko Művészeti Akadémia, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 22 képzőművész-hallgatója oktatóik kíséretében vezetett alkotási folyamatokban vehetett részt.

A kezdeményezés célja volt, hogy autentikus környezetben, a természet adja az alkotások matériáját és az alkotómunka inspirációját, hogy a hallgatók a természetes anyagok felhasználásával fogalmazzanak, illetve jelenítsenek meg új gondolatokat. Így születik meg a művészet a természetért, amely a művészi produktumot elsősorban a természetből nyerve beszél a környezettudatosságról. A nyári művésztelepen sor került természetművészeti alkotások készítésére, tájrevitalizációs programok megtervezésére és megvalósítására, ahogyan a téglavetés tudományának elsajátítására is. A résztvevőknek lehetőségük nyílt növényekkel dolgozni, valamint olyan ősi építőanyag felhasználásával alkotni, mint a vályog, amely az érmelléki otthonok falainak alapjául szolgált.

Kiemelt jelentősége van annak, hogy a természettől kapott növényekkel, agyaggal, iszappal  kevert homogén massza adja meg egy művészi gondolat közegét. A vályog nem ismeretlen az Érmelléken. Ahol vályogon képződik a talaj, ott fokozott termőképességű, élőbb területeket találunk. A vályog ezért a melegség, a növekedés, a fejlődés szimbóluma, vályoggal dolgozni pedig azt jelenti, hogy élő anyagot hívunk segítségül az élő gondolat kifejezéséhez.

A természet fogalma kapcsán, elvont kontextusokat érvényesítve, az anyag és az anyagban rejlő életre és lehetőségekre asszociálhatunk. A természet örökmozgó attitűdjét egyetlen élőlény képes kontemplatív odafordulással szemlélni, ez pedig az ember. A szomorú az, hogy regresszív mozgásának okozója és fenntartója is ő.

Egyre időszerűbb az a kérdés, hogy értelmünk és kreativitásunk ellenére miért olyan nehéz helyesen viszonyulni az éltető természethez?

A Partiumi Keresztény Egyetem immár 20 éves képzőművészeti képzése a vizuális művészetet hívta segítségül, hogy az egyhetes foglalkozás során rehabilitálja a természeti értékeket. A kezdeményezés célja volt, hogy azonos értékrend mentén haladó partnerekkel, művész-tanárokkal együtt  pozitív üzenetet erőteljesen közvetítő művészeti tevékenységeket hívjon életre.

A kezdeményezés során született alkotások beolvadtak környezetükbe, természetes anyagok és terek felhasználásával történt meg a mű és a valóság találkozása, az ember és természet közötti (elveszett) harmónia megidézése.

A természetközpontú szemléletmód felerősítésének ideális közege, hogy a hallgatók és oktatók a természetben alkotnak. Ennek üzenete, hogy az ember nem helyeződik a természet főlé, hanem annak szerves részeként működik intellektuális tevékenységeiben is.

Szlopp Bernadette

MEGOSZTOM

Napsugár kisasszony tizenkét madara

„Hol volt, hol nem volt…” mondja a mese. És ahogy a mesében, úgy Imre Eszter Napsugár kisasszonyának életében is „hol voltak” és „hol nem voltak” váltakozását figyelheti az, aki kezébe veszi ezt a különleges könyvet, aminek központi karaktere egy kislány, aki álom és valóság között egyensúlyozva keresi saját helyét.

A Gutenberg Kiadó gondozásában megjelent meséskönyv egyik téli napfordulótól a másikig játszódik, és végigvezet egy rendhagyó kincsgyűjtő utazás-sorozaton. Napsugár kisasszony édesanyjával és nagymamájával élő kisleány. Hétköznapjai éppen úgy zajlanak, ahogy bármelyik apróságé, aki lelkiekben és szellemiekben próbálja utolérni a külső és közben értelmezni a benne élő világot, illetve azokat az eseményeket, amelyeket elé hoz az élet. Kis hősünk elindul a nagyvilágba, hogy útja és kalandjai során összegyűjtsön tizenkét madárkát, azokat a szellemi/lelki értékeket, amelyek erőssé, jóvá és nem utolsó sorban ügyessé tesznek bennünket az élet vándorútján. A racionális kontextus és a képzelőerő tájainak és eseményeinek kereszttüzében zajlanak ezek az utak.

A történet belülről indul és összefüggően, mindvégig egy belső önismereti szálon vezet végig, amelynek során a valósággal konfrontálódó és az ebből eredő konfliktusokat sajátosan feloldó kisleány a történet végén megerősödve, az értékek felismerésének új pozíciójából lép be újra a decemberi napforduló éjszakájába. Napsugár kisasszonyt kettős megvilágításban látjuk: egyfelől épp olyan gyermek, mint történetének olvasói. Szorongással és félelemmel tölti el az ismeretlen; másfelől viszont csodás mesehős, hiszen ráismer arra, hogy kincseket, „eszközöket” kell gyűjtenie ahhoz, hogy a valós térben és időben fellelhető ismeretlenhez kapcsolódni tudjon. Az ő szemüvegén keresztül figyelhetjük életének állandó szereplőit (édesanyját, nagymamáját, Alízt), helyszíneit és azt a másik álomvilágot is, amit „segítségül hív” ahhoz, hogy kincseit megbecsülve, a mindennapokban magabiztosabban mozogjon. A madarak gyűlnek, a kisleány pedig változik, növekszik a jóban és a szépben. Kísérői olyan csodálatos alakok, mint a fagyevő asszony, aki lelket lehel az éjszaka megfagyott madaraiba; a ködből lett fiú a türelem fiókájával; az éhes papírbárányok; a társát gyászoló varjú; a pipacsföldre vezető szarvas; a gazda fia, aki almás pitét szeretne sütni vagy a nem létező állatok. 

A mesék receptje látszólag egyszerű: Végy egy kicsi, gyengének látszó hőst és egy nagy feladatot. Helyezd szerethető figurádat konfliktushelyzetbe, keverj mindezekhez némi varázslatot és rátermettséget, majd oldd fel az egészet egy gyönyörű megoldásban. 

A hétköznapiság és a képzelőerő-teremtette, láthatatlan valóság egymást kiegészítő egészben mutatkozik meg. A szerző csodálatos természetességgel elegyíti a valóság darabosságát az álmok színeivel és rendhagyó logikájával, valamint a képzelet megoldásaival, ugyanakkor folyamatosan érzékelteti a múló időt. Az utak és kalandok közepette valójában belső utazáson kísérjük végig a karaktert, aki fokozatosan jut el lelkének azon részeibe, ahol az érzelmi minták formálódnak és önmagunk meghatározása történik. A líraiságot sem nélkülöző narrációt remekül egészítik ki Kürti Andrea rajzai, amelyek légiességükkel, megkomponáltságukkal méltó módon társulnak ahhoz a tiszta hanghoz, amely a könyv lapjairól szól hozzánk.

Az olvasó a kiválás (Ki vagyok én?) és a beolvadás (A világban élni jó) dinamikájának váltakozását éli meg, miközben a meseregény lapjain a megbomló harmónia visszarendeződési folyamataiból szellemi tartalékok szabadulnak fel. 

Az egész könyvre jellemző nyelvi gazdagság olyan tájakra röpíti az olvasót, amelyek a lélek projekciói az álom, az ébrenlét és a kettő közötti „senkiföld” vetítővásznán. Imre Eszter nem nagyolja el a leírásokat. Ez igaz a főhőst kísérő alakok és tájak esetében is. A könyvet olvasva az idő-változás tengelyén haladva gyönyörködhetünk a külső és belső folyamatokban. A színes tájak, a hangulatteremtő képek és a főhős szívet melengető perspektívája a felnőtt olvasóban megbúvó gyermeket és megszólítja. Azért érezhetjük közelinek és ismerősnek Napsugár kisasszony történetét, mert gyermekként mi magunk is a főhőséhez hasonló eszköztárral próbáltuk megszelídíteni ezeket a „madarakat”, sőt, ha igazán őszinték vagyunk, ez a szelídítés élethosszig tartó feladatként áll minden ember előtt a nehéz pillanatokban.  

A könyv egyik bravúrja az, hogy nem bagatellizálja el az önismeretben elmerülő gyermek megtapasztalásait. Épp abban segíti a kiskamaszokat, hogy tanuljanak meg hozzáférni saját érzéseikhez, mert az érzelmi biztonság és a lelki jóllét nem csak elérhető, hanem általuk átértelmeződik, közelivé válik az ismeretlen, ami épp ismeretlenségéből adódóan félelmetes. Emellett kiemeli, hogy merni kell gyengének lenni, ér habozni és elkerülhetetlen dolog félni is, mert a félelem a bátorság ikertestvére. A negatív érzelmek megélésének van legitimitása, hiszen épp ezek a tapasztalatok hívják elő és erősítik a belső tartást, és segítik az önmagunkra találást, amelynek folyományaként stabil, a történésekre hitelesen reagáló felnőtté válhatunk.

A szerző finom érzékkel vezet el a bizonyossághoz, hogy szükségünk van a világra és a benne természetes módon előforduló nehézségekre ahhoz, hogy kincseket gyűjthessünk, de legalább akkora szükségünk van a belső – képzeletből és lélekből szőtt – valóságra is, hogy az önzetlenség, a türelem, a gondviselés, a hűség, az őszinteség, a szabadság, a bizalom, a kitartás, a tudásvágy/kíváncsiság, a bátorság, a félelem és a szeretet madara otthonra találjon nálunk.

MEGOSZTOM

PKE-s hallgatók a Wagner Nándor kiállításon

2022. október 8. és 2023. február 5. között Wagner Nándor (1922-1997) születésének századik évfordulójához kapcsolódva nagyszabású kiállítást tekinthettek meg a művészetkedvelők a budapesti Műcsarnokban. A Partiumi Keresztény Egyetem Képzőművészet szakos hallgatói az Academia Humana Alapítvány jóvoltából találkoztak a nagyváradi születésű szobrászművész munkáival. 

A kalandos életű művész munkássága három korszakra tagolható. Egy élet három állomása és háromszor újraindított művészeti pályája mögött egy gazdag életművet találunk és kivételesen sokszínű gondolatiságot. A művész, a Nagyváradon és Budapesten töltött évek után, Svédországban, majd Japánban kereste helyét és kiteljesedésének lehetőségeit. A kiállításon Japánban épült teaházának reprodukált mása is látható.

Az alkotásokkal való találkozás, valamint Fazakas Réka kurátor, Kiss Sándor (az Academia Humana Alapítvány elnöke) és Wehner Tibor művészettörténész előadásai nyomán kibontakozott az anyagon túlnéző bölcselet magasabb perspektívája.

Wagner Nándor humanista üzenete gazdag eszköztárral megformált alakjai által lett maradandó. Munkáiban a benne összebékült Nyugat és Kelet csendje él. Szobrainak elevensége a márvány, a gipsz, a fém és a teremtő szellem találkozásából született. Több műve jeleníti meg a világban helyét kereső transzcendeciát (Fény és árnyék, Földanya). Az egyetemesség és a közösség gondolatát szoborba öntő szándék mögött a világ anyagiságában rejlő lehetőségekre rezonáló, ugyanakkor az anyagon túlnéző, spirituális beállítottságú művész áll. Munkásságában fellelhető a különböző kultúrák együtthatása, de úttörő volt speciális acélszobor-öntési tecnológiájának köszönhetően is.

Érző módon ismeri fel és jeleníti meg szobraiban az egyediséget (Anyós, Női arckép, Szoptató anya), ugyanakkor a különbözőségeken túli oszthatatlanságot. Ez utóbbit hordozza hangsúlyosan a kiállításon is látható fő műve, a Filozófiai kert. A nyolc alakból álló kompozíció belső körében találkozhatunk Ábrahámmal, Ekhnatonnal, Jézussal, Buddhával és Lao-ce alakjával, amint a kör közepén elhelyezett, az istent jelképező, fénylő gömbre tekintenek. A szabályos körbe rendezett alakok mögött Assisi Szent Ferenc, Mahatma Gandhi és Daruma herceg, a szellemi megvilágosodás képviselői állnak. A szoborcsoportban a kulturális és vallási hagyományok találkozása látható, melyben egyik irányzat sem hangsúlyosabb a másiknál. Erről Wagner Nándor így vallott egykor: „Ebben az alkotásomban igyekeztem a különféle kultúráknak minden lehetőséget megadni, hogy közeledjenek egymáshoz, azzal, hogy mindegyiket egyenlően kezeltem.(…) A Filozófiai kert ötlete a II. világháború után született meg az egyenlőtlen bánásmód és az igazságtalanságok ellenében. Tudom, hogy amit most alkotásommal közvetíteni próbálok, nem lesz sikeres az életemben, ám bízom benne, hogy halálom után egy évszázaddal már érteni fogják.”

Wagner Nándor alkotásai ma is megtalálhatóak Magyarország, Románia, Japán és Svédország közterein, például Nagyváradon a Petőfi-parkban látható egész alakos József Attila-szobor. A független szellemiségű művész életműve teljesen egyedülállónak tekinthető.

Értékőrzés és emlékezet – Academia Humana Alapítvány

Wagner Nándor művészi-szellemi hagyatékának megőrzése és a hagyatékkal kapcsolatos kutatások a sokoldalú alkotó feleségének, Wagner Akiyama Chiyonak köszönhető. A 90-es évek elején megszületett ötlet eredményeként, ma az Academia Humana Alapítvány gondoskodik a művész szellemi örökségének népszerűsítéséről, újabb művek felkutatásáról, ugyanakkor ösztöndíjakat teremt fiatal tehetségek támogatásához.

Wagner Nándor barátjaként és az alapítvány elnökeként, hatalmas szerepet vállalt Kiss Sándor, akinek fáradhatatlan munkálkodása eredményeként az alapítvány ma is sokértű tervékenységet folytat, és az értékőrzést célzó törekvések mellett ösztöndíj-lehetőségeket teremtve hívja alkotásra a fiatal művészeket. 

Ennek eredményeként jött létre a Wagner Nándor-díj is, melyre 2006 óta minden évben pályázhatnak a Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészet szakos hallgatói. A pályázat során az Academia Humana Alapítvány meghatározott tematikában várja a grafika és a videó terén készült alkotásokat. Legutóbb a Wagner Nándor 100 témában beérkező alkotások közül a 2. díjat elnyert rövid klip (alkotók: Szitai Erzsébet és Janó János) megtalálható a Műcsarnok Facebook oldalán.

Borítókép: Nyirkos Zsófia

MEGOSZTOM

A valóság kincsesláda

Fellinger Károly Zebra az autómosóban című kötetéről

A felvidéki költő rendhagyó versei az első perctől megragadják a figyelmet, s míg a könyvet forgattam, két dolog jutott eszembe. Az egyik az volt, hogy hol a rím, a másik pedig az, hogy ezek a gyermekmonológok a felnőttek számára is nagyszerű szemléltető eszközök, ha szeretnének közelebb kerülni a kicsik gondolkodásmódjához. 

A gyermekversek kapcsán furcsa beidegződésünk, hogy belülről kiabál ki belőlünk a gyermeki énünk, aki rímet követel, és kutatja a szöveg sorvégi dallamosságát. Ez az én az elringató, a tartalomra először nem is fókuszáló, a hangokból és nyelvből adódó játékosságot előtérbe helyező versformán nevelkedett. Azok a gyermekversek örökre a mieink maradnak, de Fellinger Károly szabadabb szerkezetű versei ugyanúgy megragadóak és bájosak, legfeljebb másfajta odafordulást igényelnek.

A hagyományos gyermekversek „nagytestvérének” lenni igencsak nehéz feladat. A viszonylag egyszerű szószerkezetek és az elemibb szókincs helyett szembetaláljuk magunkat egy kötetlenebb, rímtelenségéből adódóan is áradóbb gondolatfolyammal, melynek során a gyermek belekapaszkodik minden összefüggésbe. Az egyes költeményekben a helyzetszerűség dominál. A valóság kizárása helyett megjelenik egy, a hétköznapokat megélő, a realitásba alámerülő és azt humorral megszelídítő tekintet, amely párosul a találékonysággal és annak vágyával, hogy legyünk szeretve, de legalábbis elfogadva. („Ezután mindig a kockás ingemben fogok járni suliba, mert az tetszik Tamarának.”)

A kötetből a felnőttek világára reflektáló gondolatok egész tömkelege bújik elő, s míg egyik versben szószerinti értelmezéssel közelítünk bizonyos szituációkhoz, és ezekhez fűződve megjelennek sajátos fordulatok is, a másikban „rendeltetésének megfelelően” lép be a sorok közé például egy sokat használt szólás-mondás, annak tényleges, „felnőttes” jelentésével. A jelentéssel történő nyelvi játékok során így is kiragyog a könyvből (és a mondanivalóból) fakadó humor és a világot kapisgáló gyermek. Így történik meg az, hogy azért eszik mézessütit a tálca jobb oldaláról, mert édesanyja szerint „mindig a dolgok jó oldalát kell nézni” vagy bal lábas papucsokat húz a szék lábaira, mert „a jobb lábasok jobb időkre kellenek”, ugyanakkor másutt adekvátan jelenik meg a „messziről jött ember azt mond, amit akar” fordulat. 

A lapokból kikandikáló perspektívára nem jellemző a világ méretre igazítása, nincsen kicsinyítve, „előértelmezve”, de felértékelődnek a társas kapcsolatok, melyekben cselekvőként, értelmezőként van jelen a „lírai én”. 

A kötetben a monologizáló(k) köré gyűjtött, egyéb szereplőkről rengeteg információt tudunk meg. Kirajzolódnak olyan, a gyermek számára fontos személyek, mint a dohányzásról leszokni próbáló, babonás nagypapa, a fogatlan nagymama, a magát szomszédban felejtő, de gondoskodó édesanya vagy a gyermekkori csínytevésekről mesélő, nagyhasú édesapa, a szomszéd, a barátok, a testvér, a szerelem. 

Gyakori a keresztnevek használata, ami személyesebbé teszi a versek hangvételét. Vannak darabok, ahol úgy jelennek meg a figurák, hogy nem történik semmilyen pontosítás hovatartozásukat illetően, egyszer csak ott vannak a sorok között, mintha egy közös ismerősről volna szó. Így vonódik be az olvasó is a versek világába. 

Az idealizált mesevilág a könyvön kívül marad, mégis a hétköznapokhoz kapcsolódó idill jellemzi a sorokat. Életszagú minden, közvetlen és szerethető. A költemények arra mutatnak rá, hogy a hibáknak helyük van az életben, és lehet rájuk úgy tekinteni, mint olyan sajátosságokra, melyek különlegessé teszik viselőjüket. Itt ragadom meg a lehetőséget, hogy szóljak pár szót Bálint Mariann csodálatos rajzairól, amelyektől még elevenebbé válik a kötet. A színek és formák lágyságával dolgozó rajzokban a dolgok lényege finom asszimetriával keveredik.

Az emberi kapcsolatok fontossága mellett megjelennek olyan általános értékek is, mint az állatvédelem (melyet úgy ünneplünk, hogy a macskának nem fogunk ünnepi vacsorára egeret, hanem ementáli sajtot szerzünk, hiszen az egér is állat, a sajtot pedig mind a ketten szeretik) vagy a tapintat, a jóság. Ez utóbbiakhoz köthető a kedvenc versem, amely a karácsonyhoz kapcsolódik, és a benne gondolkodó hősünk arra keres megoldást, hogyan tudná szüleivel megértetni, hogy ne használják ki a Jézuskát, és ne vele hozassanak ajándékot, mert elég neki a szegényebb sorsú gyermekekről gondoskodni. 

Az olvasóvá nevelés folyamatában segítség lehet a rímet nélkülöző, játékos lamentálás az élet dolgai fölött. A kötet arra is rámutat, hogy nem szükséges kerülni az elvont gondolatiságot. A mesén és varázslaton felnövekvő gyermekeket a Zebra az autómosóban a valóság dolgai közé saját emberi kapcsolataikba vezeti. Általa az olvasó keresi a helyét a felnőttek világában. A versekben megszólaló „kicsik” valóságot forgató, töprengő attitűdjéből adódóan különös hangulatiság öleli körül az egész könyvet, felsorakoztatva olyan meghökkentő ötleteket is mint a kötet címadó versében az a gondolat, hogyha zebránk volna, miután pocsolyában hancúrozott, autómosóban kellene fürdenie.

A kötetről leginkább a nyitottság és a jelenlét szavai juthatnak eszünkbe. Nyitottság, mert fellelhető benne a receptivitás, amely a szülőktől, nevelőktől tanult alapigazságokat próbálja alkalmazni, és jelenlét, mert végig hangsúlyos marad a mindennapisággal való állandó kapcsolódás igénye. A másokkal viszonyban történő önmeghatározásra tett kísérletek során olyan izgalmas kérdések merülnek fel, mint: hol ér véget az „én” és hol kezdődik a másik, hol kezdődik a világ? 

A hangzásbeli csengés-bongás biztonságából kiemelkedő szabadversek, a formaiság háttérbe szorulása új lehetőségeket nyit, és a tartalmi elemek felértékelődésével újszerű játékba vonja be a versfogyasztót, legyen az akár gyermek, akár felnőtt. Játék ez, de nem az egymásra rímelő hangokkal, hanem a tartalommal, a valósággal, a szövegértés szintjén.

MEGOSZTOM

Halhatatlanság

Életünk egy verőfényes délutánra esett.
Míg egyformán sújtott mindent a nyár,
mi templomot építettünk a sáncba,
hogy véges tér nyelje el a nyújtózkodást.
Horizont volt az ajtaja,
benne sötét sarkokba húzódott a bizalom,
s a végtelen zöld posztó alatt pihent.
A falalakban tűz nőtt, s minden hajnalon
új zsarnok járkált a kormos cserepek között. 
Nem tudtuk, hogy fejünk felett az idő lakodalmat ült,
hogy ivóvizünk vaskádakban poshadt,
szemünk vakablak, s még ma is temetetlen
emlékek erős szaga hajlítgatja bennünk a fákat.
Mi csak öröklétbe akartunk bújni, 
helyette a ledőlt kéményhez kuporodva
tapsoltuk meg egymást, és néztük, 
ahogy a hamis meleg rákéredzkedik a világra.