MEGOSZTOM

határvonal; látóhatár; zöld; hársfa (Orlando Balaș versei)

határvonal (borderline)

azt hiszem amit átéltem
arról nem szabad beszélni,
a megélt dolgokról, melyek ugyanolyan fontosak
mint a meg nem éltek.

a szavak mintha egy eljövendő örömről szólnának.
a mi legbelső boldogságunkról, megélt örömünkről, arról ami elmúlt
ami néma mint egy porcelánbaba
ajkai közt egy véres rózsával.

a szavak a mi villámból szőtt bundánk
megyünk sérthetetlenül kinyújtott kézzel
és vajon hogyan is élhetnénk meg azt
hogy arról beszéljünk amit szerettünk?látóhatár (linia orizontului)


arról amit szeretünk
nem lehet hallgatni
megélt dolgok ugyanolyan fontosak
mint a meg nem éltek

a szavak arra vannak ami bennünk él
az elmúlt élet, a megálmodott élet
oly néma akár egy vérző rózsa 
egy vizeken lebegő nő ajkai között

a szavak a mi villámfényeink
csórén, vértjeink nélkül állunk kitárt kezekkel
és tudnánk-e vajon nem beszélni
arról ami él és mi szeretjük?


zöld (verde)

gyerekeim egy zöld iskolába járnak
ami évről évre megkapja
a természetvédelemért kiírt
versenyek zöld zászlaját

mert mi egy zöld országban élünk
ahol az emberek természetbarátok
akárcsak minden ember ezen
a civilizált földkerekségen

gyermekeim évről évre részt vesznek
az ökológiai nevelésprogramon
közönség előtt énekelnek a természetről
újrahasznosított anyagból varrt ruhákban

fényképeszkednek az iskola zöld faliújságjának
zöld sapkában és zöldre festett lájbiban
zöld műanyag öntőzőből locsolják
a zöld műanyag facsemetéket

mert mi öntudatos polgárai vagyunk
a zöld országnak amiben élünk
egy zöld műanyag világ közepette


hársfa (teiul)

a szomszédok döntöttek kivágják a hársfát
mert megül rajta a por, a pókháló s a madarak
mert beárnyékol mindent
mert ágai az ablakon dobolnak

most már boldogok
nem potyog piszok a hársról az autókra
már nem csivitelnek éjjel a madarak
már nem terjeng az illat
ami úgy zavarta az érzékeny idegeket

végre már több a fény is
melynél én is jobban írhatnék 
ha nem homályosítaná el a szememet
a kíméletlenül ragyogó napfény

Fordította Molnár Judit

Orlando Balaș író (1971, Nagyvárad). Némettanár a Nagyváradi Egyetemen, német nyelvkönyve 16 kiadást ért meg. Legutóbbi kötetei: Terra 2.0 (versek), Incomod (drámák), mindkettő a temesvári Brumar kiadó gondozásában, 2021.

MEGOSZTOM

Az egoból sikeresen átléptem az ökoba

Orlando Balaș író az átélt tapasztalatok beépüléséről alkotásaiba

– Általános érvénnyel kezelhető a kamaszkor hormonális forradalmának hatására jelentkező sok új érzés nyilvános kimondásának kényszere, ami majdnem mindig vers formában történik. A felnőtt élet megindulása után viszont lelohad a rímfaragási kényszer. Ám azok is, akik egész életükön át hűségesek maradnak a költészethez, egy idő után kezdik úgy érezni, nagyobb lélegzetű prózai írásokkal is meg kellene próbálkozniuk, ennél is később pedig eljuthatnak a drámai szövegalkotásig. Orlando Balaș követi ezt a sémát: huszonnégy évesen, 1995-ben jelenik meg első kötete, a borderline című versgyűjtemény, majd néhány rövidpróza után, szakmájához kötődő, német irodalmi és nyelvi kapcsolódású írásokat közöl. 2021-ben szinte egy időben jelent meg két kötete, terra 2.0 címen versek, míg Incomod (Kényelmetlen) címmel három drámát tartalmazó könyve. Mit gondol a huszonöt éves kihagyás utáni visszatérésről a vershez, illetve a drámai műnem felkarolásáról?

– Kamaszkoromban kezdtem el írni, kedvenc költőimnek, Nicolae Labișnak, Jeszenyinnek, a 80-as évek alkotóinak, majd egyetemistaként a német irodalom kiemelkedő egyéniségének, Bertold Brechtnek a hatása alatt írtam első verseimet, a Bordeline kötet darabjait. Érdekes, a könyv előszavát jegyző Ruxandra Cesereanu mennyire ráérzett pályám alakulására, hiszen a bevezetőt azzal a mondattal zárja: „Azt hiszem, a Borderline még csak egy jövendő szövegnek az előszava.” Aztán negyedszázadig nem írtam verset, majd amikor újrakezdtem, be akartam bizonyítani, hogy nem lettem hűtlen önmagamhoz, az eltelt idő tapasztalatainak hatására a szó legszorosabb értelmében ott folytattam, ahol a Borderline-t lezártam: a kötet címadó versét továbbgondolva indítottam idei kötetemet, az alább következő fordítások közt is szereplő látóhatár című verssel. S ha lehetne egy kérésem, nagyon örülnék, ha megjelenne a határvonal jelentésű borderline fordítása is, az elmondottak könnyebb megértése végett.

– Természetesen, a lényeg az, hogy az olvasó is lássa: a huszonöt év után újra felvett versfonal ott folytatódik, ahol abbamaradt. Szeretném azért megtudni, miért hagyta abba a versírást 95-ben?

– Világosan ki is mondom a borderline végén, hogy tőlem idegen volt a csak a költői énről szóló versözön, akkoriban a költők mind csak magukról, saját lelkiállapotukról írtak. Egyébként már német nyelv- és irodalomtanárként elindultam egy párhuzamos úton. 2007-ben írtam a női alakok bemutatásáról a német középkori eposzokban, az Eddában, a Sagaban és a Niebelung-énekben, 2003-ban jelent meg először német nyelvkönyvem, majd 2004-ben a most már 15. kiadást megélő nyelvkönyv, amit 2008-ban Bánffi-Benedek Andrea fordított le magyarra, majd jelent meg a Polirom Kiadónál Tanuljunk németül: Nyelvtani és szókincsfejlesztő gyakorlókönyv címmel. Visszatérve a versíráshoz: nem éreztem szükségét annak, hogy magamról írjak, hanem mindenekelőtt a természetről. Tévedés ne essék, nem vagyok ökológiai élharcos, hanem ideológiailag érdekel, mondhatnám akár személyes kérdésfelvetésnek is, hogy mi a kapcsolat köztünk és a természet között. Mert bárhogy is nézzük, a természet megcsúfolói, kifosztói az emberek. Ilyen szempontból Mihók Tamás költői attitűdjével érzek rokonságot. S hogy tartalmilag mintegy ellentétesen indítom az új verskötetemet, azt egy szójátékfélével jellemezném, azzal, hogy az egoból sikeresen átléptem az ökoba.

– A prózai írásaival kapcsolatban mit szeretne kiemelni?

– Politikailag elkötelezett írások, nem pártpolitikai értelemben. Ugyanez a helyzet a színpadi alkotásokkal is: olyan témákat igyekeztem feldolgozni, amelyek a mindennapi életben is foglalkoztatják az embereket. Ilyen a mesterséges intelligencia, a gyermekek zaklatása, a széteső családok problematikája, illetve mindennek kendőzetlen bemutatása. Az is foglalkoztat, hogy a hatóságok mennyire élnek vissza az emberek jóhiszeműségével, vagy mennyire tud egy magára maradt anya a gyerekeiről gondoskodni. Meddig bírja a küzdelmet, folyton felállva és újraindulva, s mikor kerül olyan állapotba, amikor már nincs több ereje. A társadalom különböző problémái foglalkoztatnak, és szeretném, ha minél többen érdeklődnének ugyanezen gondok iránt. Incomod című drámakötetemben három színpadi mű szerepel, a Sieg Heil avagy A jó győzelme, a Hagyd a szárnyaimat!, illetve az Éjjel, mint a tolvajok. Több színháznak ajánlottam fel, de egyértelműen pozitív választ egyiktől sem kaptam a bemutatásra. Az a gyanúm, mivel a témafelvetés inkább kényelmetlennek mondható, talán emiatt nem tolonganak. Pedig nem a problémák takargatása a megoldás, sem az, hogy elheverünk, és nem érdekel semmi, hanem épp ellenkezőleg. Ahogy Liviu Antonesei írótársam frappánsan megfogalmazta: „döntéseink alakítják az életünket”. S ezzel el is mondtunk mindent!

MEGOSZTOM

Bővizű arcfolyamon átsejlő kettős boltív

„Készülnek fényképek – ritkán –, úgy, ahogyan az élet ír. Érzékenyen érint, amit látunk, meghat, elgondolkodtat, olykor igazságot oszt, de legalábbis igazságérzetet mozgat. Ilyenkor csupán rögzíteni kell, ami elénk tárult. De látnunk kell az arcokat. Portrék rakosgatása, e könyv írása közben legalább ennyit el kellett mondanom. Hogy szenvedélyesen érdekel az arcok igaz arca. És oly változatos látványaik is.” Szávai Géza mindezt legújabb könyvében, Az életed, Polcz Alaine Asszony a hátországban (PONT Kiadó Budapest, 2021) annak a dilógiának az első kötetében mondja, amelyben emléket állít Mészöly Miklós kiemelkedő prózaírónak és feleségének, a klinikai pszichológus, író Polcz Alaine-nek. Bő egy évtizeden át nem csupán szomszédok voltak a kisoroszi hétvégi házaik révén, de mélységes barátság is összekötötte őket. Ennek az írott emlékműnek a rendíthetetlenül szilárd alapját az egymás mellett megélt idők során készült rengeteg fényképből „húzta fel” a szerző. Szávai ismételten tér vissza egy-egy rövidebb-hosszabb magyarázattal, melyek közül az alább következőt idézném, mert ez tűnik a legátfogóbbnak és a sokatmondóbbnak: „Hiába házaspár, Alaine nem Miklós, Miklós pedig nem Alaine. Ha a házasságuk érdekel, akkor is – elsődlegesen és külön –, úgy, mint „Alaine házassága és/vagy Miklós házassága.” Amikor elhatároztam, hogy a tengernyi fotóból – „képaláírás-elvű” – könyvet állítok össze, tudomásul kellett vennem, hogy egyszerűen képtelen vagyok kettejükről együtt, vagyis egy („közös nevezős”) könyvet írni. Az a könyv nem lenne igaz – hiába lenne tele fényképekkel. (…) Szóval megtámogatott engem a különelvűségben az, amit annyiszor megtárgyaltunk Mészöllyel, erősítve magunkat és egymást. Az írás – intellektuális létezésünk alapja – magányos aktus. Nem csoporttevékenység. Tehát egyenként egy-egy pillért alkotunk. Pillérként érzékeljük, tudatosítjuk magunkat. Természetes, hogy tudunk sok más pillérről, mint akár a hídpillérek, meg mint a sok többi pillér, de sajátságos pillér-mivoltunkon – a valóságon! – ez már mit sem változtat.”

   Az eddig elmondottakból is – feltehetőleg – kitűnik, hogy a Szávai-könyv műfaji besorolása szinte lehetetlen. Nem hagyományos életrajz, nem visszaemlékezés, nem naplószerű feljegyzéssorozat, nem portré, hanem lényegében mindezekből egy-egy jellegzetesség, s valójában nem is egy, hanem két házaspár együtt-külön töltött hétköznapjai jelennek meg, az egész szövegen pedig átfénylik a két igazi házasság lényege, a boltív-motívum. Amint a Zsidó Ferencnek adott interjúban is fogalmazott: „A házasság felől nézni emberéleteket?! Inkább fordítva. Én például Ilonát huszonhárom éves koromig nem is ismertem… Ezért írok külön-külön Polcz Alaine-ről (Az életed, Polcz Alaine /Asszony a hátországban) és Mészölyről (A templom és kilincse / Az élet és Mészöly Miklós). De ahogyan a házasság összeköti ezt a két embert, a két külön kötetet is dilógiának nevezem. Mert „összeállnak” a könyvek is. Magamban paradoxonszerűen fogalmazom meg: a DILÓGIA ebben az esetben olyan TRILÓGIA, melynek harmadik kötete az első kettőből épül fel az olvasó tudatában, mint az első két kötetből – és a két életből – összeálló boltív. Nemcsak Mészölyéken, hanem saját magam és feleségem kapcsolatán töprengve kulcsszóvá nőtte ki magát a BOLTÍV. (…) Boltívként pedig összehasonlíthatatlanul nagyobb a teherbíró képességük, mint külön-külön, vagy „mechanikusan” összeadva, mert a boltív sokkal több, mint az őt képező két pillér szimpla összege. A boltív: szervülő szerkezet, a maga nemében titok, csoda. Én így néztem Mészölyre, Alaine-re, és miért hallgatnám el, titokban így néztem a különc Szávai Gézára és törékeny, beteg feleségére.”

     A folyamatosan felbukkanó boltív-jelkép mellett, ha nem is ehhez hasonló gyakorisággal, de visszatér a Polcz Alaine regényére, az Asszony a fronton című könyvre történő utalás, melyben leírja mindazt a borzalmat, amit a fiatal nőnek el kellett viselnie a frontkatonáktól a háborúban. A vallomásos regény első említésekor felvillan az összefüggés a Szávai-könyv magyarázó alcímével: Asszony a hátországban. Vártam, hogy kiderüljön: vajon a saját művét mintegy folytatásként ajánlja Polcz Alaine emlékének, vagy esetleg egészen más a parafrázishoz hasonlító (al)címadás célja. Ez utóbbit érzem igaznak. A drámaiság mindenekelőtt a hirtelen helyzetváltozásból fakad: Mészöly Miklós meghalt. „Isten malomkövei végül másképpen őröltek. A boltívnek vége szakadt – Miklós halálával. Alaine nehezen viselte, olykor önmagához is méltatlanul. Már nem volt mellette Miklós, aki rászóljon, „ne cirkuszozz, kincsem” vagy valami hasonlót, ahogy szokta. (…) Ez mind igaz és nyilván sajnálatos, de egy életet nem a leszálló ágban, magányosságában – másik pillér híján boltív nélkül – mutatkozó „állagában” minősítünk. Ezért erről már nincsen ennél több szavam. Annál maradnék, ami engem lenyűgözött: a Mészöly–Polcz boltívnél – amikor az még állta a viharokat, és arra is volt érkezése „Alaine-pillérnek”, hogy (szerintem fölöslegesen) átszóljon Ájlonkának: „Engedd el Gézát!”

     Ahogy az egész történeten keresztül, a végkifejletben is szakít Szávai a hagyományos fordulatokkal: nem szomorkodik, nem kesereg, hanem a felvállalt feladatára koncentrál, mintegy összegezve a még el nem készült feladatot és lezárva a már elkészültben mondottakat. „Remélve, hogy a dilógia második könyvére is marad életidő(m), abban máris biztos vagyok, hogy az alkotóként sem jelentéktelen Alaine-t nem csupán Mészöly Miklós hátországaként kell emlegetni. Az autonóm személyiségű Ájlonkának is örülnöm lehetett. Mindketten bosszantottak ugyan, de ami engem illet, én is – becsülve! – bosszantottam őket. De szerettem autonóm, saját életüket uraló, olyan asszonyemberek mellett élni, mint anyám, Alaine, Ájlonka és „akaratos kicsi leányom”, Eszter. STB! (hogy alapszókincsemmel zárjam e könyvet.)