MEGOSZTOM

A kő nem mindig marad

Fontos előadással zártuk a tavaszi kultúrévadot június derekán a Léda-házban, igaz, a tavasznak már nyoma sem volt, mégis felüdítő élmény volt hallgatni és nézni Hausmann Cecília szokványostól eltérő megközelítésű vetített képes bemutatóját a nagyváradi szecesszióról, amit ő inkább tart mozgalomnak, mint csupán stílusnak. Apropó fogalomhasználat, sokan hajlamosak a szecesszióra és az art nouveau-ra úgy tekinteni, ami hasonló ugyan, mégsem ugyanaz, mintha a kettő között bármiféle minőségi különbség létezne. 

Ami az elhangzottakban újszerű volt, hogy a kevésbé vagy egyáltalán nem ismert, nem könnyen felismerhető váradi lakóházakat, illetve ezek részleteit, díszítőelemeit, kiegészítő elemeit mutatta meg a képző- és iparművész. Közben arra is lehetőségünk volt, hogy az előadó és a közönség között párbeszéd, szelíd polémia alakuljon ki arról, ugyan mivel magyarázható, hogy a belvárosban egyre több a felújításnak, tatarozásnak álcázott részleges vagy teljes bontás. Utóbbiak nyomán sorra tűnnek el a múlt század eleji stílusjegyek, mindaz, ami Várad hangulatát – ma még – egyedivé teszi a felújított homlokzatú paloták árnyékában. Vajon elegendő magyarázatként azt mondani, hogy sok pénzt rosszul, szakszerűtlenül is el lehet költeni, netán joggal véljük úgy többen is, hogy a stílustalanítás mögött politikai megfontolás is kimutatható. Ugyanezen logika mentén mutatkozik a többségi közbeszédben ismeretlen fogalomnak a magyar szecesszió, mint olyan. Van bécsi, esetleg párizsi, netalán német. 

Ép ésszel felfogva e stílus-identitás viták épp úgy fölöslegesek, mint vadonatújra cserélni a sétálóutca nemrég visszarakott, a célnak ma is megfelelő kőburkolatát. De hát mit tehetünk, ha olyan gazdag a város, s valakinek mindig kell a munka, vagy kell a kő. Mert ha a projekt szalad, a kő nem mindig marad.

A szerk.

Fotó: Visit Oradea

MEGOSZTOM

A részletekben rejlő szecesszió

Több vonatkozásában is rendhagyó előadást tartott múlt pénteken este a Fő utcai Léda-házban Hausmann Cecília képző- és iparművész. Vetített képekkel gazdagon illusztrált módon, szakszerűen és közérthetően mutatta be A homlokzattól a kapukulcsig címmel építészet és iparművészet egységét a múlt század eleji nagyváradi szecesszióban.

Fontos előrebocsátani, hogy ezúttal nem a város jelképeiként szolgáló palotákat helyezte ismét előtérbe, hanem a kevésbé ismert, olykor a szecesszió eredeti jeleit már csak nyomokban tartalmazó, gyakran át- és átalakított lakóépületeket, kitérve az irányzat váradi kialakulásának történelmi, kultúrtörténeti előzményeire. Az érdeklődőknek a kevésbé ismert épületek izgalmas feladatot is kínáltak: felismerik-e, hol találhatóak az egyes bemutatott részletek. Szinte minden esetben akadt helyes megfejtés. Az előadó érdekes megfogalmazása volt, hogy a szecesszióra nem stílusként tekint, hanem mint mozgalomra.

A közönséget bevonva, interaktív módon, szelíden vizsgáztatva beszélt a jobbára „névtelen” váradi szecessziós épületek kapuit, ablakait, kovácsoltvas virágláda tartóit, korlátait, pinceablakait, kapucsengőit, természetesen az utóbbi idők többnyire szakszerűtlen felújításaira, érthetetlen módon engedélyezett, dilettáns tervezői kézre utaló beépítéseire is kitérve. Még a korszak divatos burkolóanyagával, a tartós, de csúszós keramit téglával is megismerkedhettünk. Hausmann Cecília még olyan kuriózumra is rámutatott, hogy hová került megszokott helyéről egy eredetileg a Darvas-házon szolgáló zárszerkezet.

Az előadás írott változatát az Újvárad őszi, Műhely 2. mellékletében olvashatják, szeptemberben.

A Holnap Kulturális Egyesület rendezvényének házigazdája Simon Judit, az egyesület elnöke volt.

Kép és szöveg: Szűcs László