MEGOSZTOM

Gellu Naum költői világa

Tehát minden

A kövek gyermekei kutakba fulladtak
a fakopáncs kiöblítette a szilvafákat
a vének felmentek a padlásra hogy eljegyezzék egymást
mi pedig kizöldülünk hallgatásukban

Tehát készen áll minden a szerelemre
lengedezik valahol egy törölköző egy hatalmas nőiesség

vesd meg bennem
a rejtélyek ágyát

A lélek fénypontja

Macska-emlőjű gyümölcsfa gyere és szoptass
mert két katonával birkóztam meg érted
egyik lábát fehér selyemzokni fedte
másik nyelvével köszöntött
mint menyasszonyi fátylak lobogtak fejeik a szélben
és hallgatag tanúm mint növény himbálózott

A kígyó szokása

Ösvényeink melyeken nyílt és ünnepélyes
magányában zeng a csend

A boka lágyságától megérintett kés
engedelmesen figyel
Melyik gesztusnak sikerül majd szétnyitni
a borostyán titkos reteszeit

Szépség te rézszínű szemhéj


GELLU NAUM (1915–2001) a kései román szürrealista költészet legjelentősebb alkotója. Egyetemistaként filozófiát hallgat Bukarestben, majd Párizsban, ahol megismerkedik a párizsi szürrealisták André Breton vezette csoportjával. 1941-ben Gherasim Luca, Dolfi Trost, Virgil Teodorescu és Paul Păun társaságában létrehozza a bukaresti szürrealisták csoportosulását. Számos vers-, próza-, esszé-, dráma- és gyermekirodalmi kötet szerzője.
Zenobia (1985) című regénye Romániában és külföldön egyaránt nagy sikernek örvend. Megérdemelt szakmai elismerésben csak 1990 után volt része – számos romániai és külföldi díj kitüntetettje, 2000-ben Nobel-díjra is jelölték.
Naum költészetét többek közt a hivatalos értékekkel és az autoriter rendszerrel szembeni bizalmatlanság, a regiszterkeverő beszédmód, a radikális testábrázolás és egyfajta tárgyias, egyben ironikus önéletrajziság jellemzi.
Ahogy ő maga vallja, verseiben egy olyan világ valóságait és azok közti kötelékeit próbálja felvázolni, mely tökéletesen összecseng azzal az univerzummal, melyet Victor Brauner zsidó származású román szürrealista festő rögzít a munkáiban. Poétikája okkult, médiumi és álombeli fenomenológiák fényében kíván működni, ezért nem kevésszer szabadon asszociatív – egy-egy vers elkezdhető bárhonnan. Mivel kommunikáló burok-szerűek, versei ciklikus élményt biztosítanak.
Gellu Naum továbbra is nagy hatást gyakorol a román költészet legújabb nemzedékeire, talán főképp azért is, mert azok közé a „kiválasztott” költők közé sorolják, akik az életmódjuk fényében írtak, illetve a diskurzusuk szerint éltek. Misztikai dinamikájában Gellu Naum költészete ízig-vérig autentikus.

Hasonmás

A termékenység nevében
spirálba hajlítja mosolyát
majd egy álomcsigába rejti

Az indulatossága redőiből
melyik kéreg gazdagodott meg

Magasztos néma összefüggések híveként (néhányan a levegőt
választották kék len és olvasztótégely-szerű képességeiért)
egy még nem romlandó világ rendelkezéseit keresem a kövekben
s a füvek kedveznek

eközben homlokával a vízbe hajolva
fejszém a halak ónlakodalmát kémleli

Lábad felfalta a kályhám

Cipőnyelvben fogod keresni a dalt
én meg majd várlak amint lezuhansz az emeletről

Csupán komoly homlokod marad a helyén
figyelve mellkasod összezúzódását a kövezeten
figyelve véred kibuggyanását húsz forrásból
ahogy kinyúl holttested akár egy hatalmas marhasült
Komoly homlokod petárdával köszönti a zuhanást
a városháza felsepri a placcot
maga a polgármester jelen lesz a vizsgálaton és
köszönti homlokod az pedig komolyan nézi
a virágokat melyek egyenként közelednek mint torz horogkeresztek
mint sétapálcás nyárfák
mint sétapálcás fénygyűrűk
mint háztetők vagy barackok vagy körök

*

Ám a gyümölcsfák harapdálták bokád-derekad
az utolsó aromás ecet képe
csiklandozta emlékeink
hangod megerőszakolta ajtóim űrjeibe lopódzva
akár egy kulcs cseccsel derékkal bokával
esténként marhahólyag égett a hamutartóban
és polc volt minden csigolya
benne háltak a velő versmintái


Mihók Tamás

(1991, Nagyvárad) kétnyelvű költő, műfordító, szerkesztő. 2019-től bölcsészdoktor. Több mint hatvan magyar és román szerző versét, szépprózáját tolmácsolta különböző folyóiratokban, antológiákban, kötetekben. Öt verseskötete jelent meg (négy román, egy pedig magyar nyelven): Şantier în rai (2013), winrar de tot (2015), cuticular (2017), cuticulum vitae (2017), biocharia. ritual ecolatru (2020).
Bukarestben él.