MEGOSZTOM

H betűs versek

(halljuk miket nem mond a pater dolorosus)
kollázs verscímeimből
 
gépcsendben igyekszem
a szakrális térbe
szakrális csendben igyekszem
a gépek közé
 
göbös fából készítek
rozsdás vaskarikát
posztmodern függönyök mögött
amikor megjelenik az angyal
 
odajön hozzám de én
nem megyek oda magamhoz
pedig tegnap van már 
bekormozódott ez a fehér üveg
 
letépett gombom gomblyukában
most nem esik az eső
az öklöm estébe szorul
barikád épül fájdalomból
 
a telihold fényénél megyek
ha nem haza hát az ingoványba
a múltat végképp felépítettük
nézni akarlak piros vécékefe
 
te gyönyörű régészeti lelet
*
 
akácos úton végigmennek
a tiltótáblák a sötétben
a fák alatt mezítláb
elszédülök a trágyadombon
 
megérte elpazarolni ezeket
a babérleveleket a carotis mellől
felépítettük ezt a száz kézenfekvőtámaszt
ezekre támaszkodunk most
 
ne menj túlhevült testtel az égi mezőbe
akácos úton végigmasíroznak
a tiltótáblák a sötétben
fehér ponyva előtt
 
megláttalak szép kávédaráló
a fák alatt mezítláb
arra gondoltam jobb ha elszédülök
jobb ha megcsiklandozok
 
minden jelentésárnyalatot
hadd nevessen az angyal
meg a csupasz kacsafióka
a lélek


(hátha meghallja)
önkollázs
 
drága asszonyom
ön gyöngyvirág
hacsak nem felejti el
hogy most épp krákogni tanul
 
mialatt tolják együtt a villamost
azt mondja
sárga csekkeket láttam
álmaimban
 
nagy korszak kapujában
mostantól tegnap lesz
ön meg gyöngyvirág lesz
vagy logikatanár
 
esetleg nefelejcs
ne felejtsen el illatozni
vagy kiáltozni
hátha meghallja
 
kezelőorvosa
gyógyszerésze

 
(hol kezdődik végre?)
               Vécsei Rita Andrea nyomán
 
egyenblúzok egyentarisznyák
és harisnyák kétséges búcsúzása
a tűzlevelű gesztenyefák alatt
lábak perdülnek át az ingerküszöbön 
ne vágd ki a fát
a soktornyú épület előtt
ahol bögöly őrzi a bejáratott
bejáratot
 
ölelésekkel játszódik reggel a szív
bölcsességeket súgnak a suszterbogarak
a cipész fülébe
kell a kelkáposztaszag a hajadba
rámosolyog a zsíroskenyérre
a hajhagyma
ilyenkor amikor reggelizünk
tedd félre a dikicset barátom
 
beetetésül percmorzsákat szórunk a vízbe
Thoreau szügyig elmerül a lóba
de hol van még a lendület
a talajból csipegetni lehet
mondja a kisgyerek
a gilisztával fenekezni lehet
a szilárd meder neheztelve kérdi:
hát hol az utas cipője hallod-e?
 
hol kezdődik végre az ingovány
MEGOSZTOM

A lényeg a kombinációban rejlik?

Debreczeny György: Három menetben, kollázs nélkül. AJ Téka Kiadó, Szeged, 2020.

Nem kínál sok fogódzót Debreczeny György új kötetének fülszövege. Inkább fokozza a misztériumot, talált versekként prezentálva azt, ami sorsszerűen elénk tárul (szerepel is egy talált versek című, többféle hagyományt megidéző pársorosokból álló ciklus közöttük). Elsőre a kötetcím sem rendkívül beszédes: a „három menet” a kötet három részét fogja jelölni. A cím második szerkezetének feloldását Debreczeny régebbi olvasói bizonyára csuklóból előrántják, az újabbak hamar rátalálnak az interneten böngészve: visszautalás ez a szerzőtől korábban olvasott, kvázi védjegyévé vált verstípusok, a költőelődök műveinek soraiból összemontált költemények gyakorlatára. A cím szerint tehát ebben a könyvben ne számítsunk ilyenekre.

S mégis, több versben működik most is a remixelés módszere, csak itt a saját sorok és azok elemeinek permutációjából épülnek fel egyes alkotások. Ezek egy része (például a való, mely „hódolat Eliadénak”) izgalmas és termékeny játék a költői nyelv alapelemeivel, a szintaxissal és az ezekkel kódolt jelentésekkel, mintha arra kérdezve rá, hol képződik az értelem: a részekben, az egészben, vagy az elrendezésben? Eszembe jutott róluk Weöres Sándor Fughettája is… Debreczeny egy-egy kísérletében viszont inkább a kudarcot vélem látni: ti. hogy a módszer nem biztos, hogy ennedikszer is elgondolkodtat, idővel kiüresedik. S ha a játék általában amiatt is szép meg jó, mert öncélú és ismételhető, azért van, amikor érdektelenné válik (pl. a lila kabátos hölgy, Még nincs). Arányérzékre vall, hogy mégsem dominálja a kötetet ez a fajta szövegépítkezés. A 2. menet nagy része úgymond haiku vagy bonmot-szerű, esetleg valamilyen helyzet visszásságára a nyelvben rejlő többértelműségek, a nyelvbotlások lehetőségét kiaknázva rámutató töredék. Van ezek között frappáns, van meglepő („hogy egyik szavamat / a másikba ne köpjem”), van cinikus, illetve kevéssé emlékezetes darab is, amely csak a vele való találkozás pillanatában látszik szellemesnek, ha egyáltalán (a furcsa mindössze ennyi: „nincsen abban semmi furcsa / hogyha valami furcsa”). S ha az utóbbiakra találna önironikusan reflektálni az egy tucat bagatell cím, attól még nem biztos, hogy van ezzel mit kezdenünk. Továbblapozunk. S a többi, hosszabb, hol modoros, hol természetesebb mondatszövésű költemény között egy-egy igen megkapó, főleg ott, ahol az epikusság váratlan törmelékei kerülnek önmagukon túlmutató összefüggésbe. Ezek a törmelékek pedig olykor a szerző életrajzára vezethetők vissza (miért nem lettem sakkvilágbajnok?), máskor egy klasszikustól kölcsönvettek (hódolat Proustnak), esetleg szokatlan fogalmi metaforákat hoznak létre, a mélyben egzisztenciális kérdést hordozva (vajon én), s a variálás könnyedségébe keserű témát kevernek (egy szelet ízletes hús).

Debreczeny tehát érdekesen sakkozik a szavakkal, sorokkal, ötletekkel: „a képalkotó tudat létrehozza / és felfogja a poézist / akarom mondani a protézist / mint az esztétika tárgyát / a szövőnő lepkeszárnyon / a helyzetbe belegabalyodik / és ez a belegabalyodás eredendően / magához a lényeghez / magukhoz a lényekhez tartozik” (hősei szájába adja).