MEGOSZTOM

Ady és Léda az életmű tükrében

Herczeg Ákos irodalomtörténész, kritikus tart előadást a Kanonok sori Bunyitay Vince könyvtárban november 30-án, szerda este 6 órától Ady és Léda viszonyáról, ezúttal nem a biográfiai tények, hanem Ady szerelmi költészete felől közelítve meg a kapcsolatot.

Herczeg Ákos 1983-ban született Budapesten, Egerben nőtt fel, Debrecenben él. A KULTer.hu és az Alföld folyóirat, valamint a FISZ Hortus Conclusus sorozatának szerkesztője. 2015-ben doktorált a Debreceni Egyetemen. Írásai többek közt az Alföld, az ItK, a Tiszatáj, az Irodalomismeret folyóiratokban jelentek meg. Legutóbbi kötetét: Visszatérés a nyelvbe – Én-figurációk Ady Endre költészetében az idei Festum Varadinum alkalmával mutatta be az Alföld folyóirat váradi rendezvényén.

A 150 éve született Brüll Adél, Léda nem csupán a magyar irodalom legismertebb múzsája, de az Adyhoz fűződő viharos kapcsolatuk a leggazdagabban dokumentált irodalmi szerelmi „történet”. Ugyanakkor kérdés, mennyire érdemes erre a tudásunkra hagyatkozni a Léda-ciklusok olvasásakor. Milyen belátások tehetők, ha a vers a szerelmi érzés misztériumát, titokszerűségét demonstrálja, nem pedig egy ismert szerelmi történet eseményeit illusztrálja? Az előadásban a biográfia evidencián túltekintve, Ady szerelmi lírájának művészi innovációja kerül a középpontba.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Holnap Kulturális Egyesület és az Újvárad folyóirat.