MEGOSZTOM

Tőzsér Árpád versei

Akiba rabbi nyaral

Mit kezdjek ezekkel a tényekkel: még mindig
száz évvel ezelőtt divatozó klottgatyákat hor-
dok; minden ellenségemet rég túléltem; nincs
kedvem Yamoussoukroba utazni csak azért,
mert nyár van. – A gleccserek olvadásának és
csúszásának dominóhatása már a nagy váro-
sokban is érezhető, így a rádió, miközben egy
szál klottban tökfőzeléket kavarok a konyhá-
ban, s azon töprengek, a közelítő gleccserek
számára elég nagy város-e Pozsony. 500 éve
ez a legszárazabb nyár, talán Nándorfehérvár
sem esik el, ha 1521-ben több eső esik. Én a
tököt, de engem ki főz klottgatyám fekete fa-
zekában? Felhívom feleségemet (a Kis-Kár-
pátokban nyaral,  800 méterrel közelebb  a
Naphoz, mondja), megkérdezem tőle, melyik
üvegből öntsek olajat a tökfőzelékre: a Hip-
pósból vagy az Olivásból? A választ elhallga-
tom. Az átellenes blokk ötödik emeletén rá-
húznak egy ablakredőnyt a Napra, más abla-
kok kirakatából bikinis próbababák bámulnak
rám. Alattam, két emelet mélyben, mint víz
alatti fák koronája, lombgubanc kókad. A fa
maga az ylang-ylang valamely alfajára hajaz
(szó szerint, mert ágai mint a hajfonatok), s
így gatyában, tökfőzés közben érezhetem ma-
gamat akár az Indiai óceán partján is. Ehhez
képest a Kis-Kárpátok szerény iskolakirándu-
lás! Egyébként is: Akiba rabbi szerint az idős
ember menjen bárhová, úgy érzi, már járt ott.


A szakadár

Reggel arra ébredt, hogy a bal karja
tőből hiányzik. Hangyázik*, akartad
mondani, mondta neki a felesége. S
ő, még félálomban, máris látta, karja
egy sörényes hangyász ormányaként
nyüzsgő hangyabolyban kotorász. S
karjának fantomfájdalma is valami
hasonlóra emlékeztette, jóval később
jutott eszébe, mire: űrhajóban a WC
kagylóból kirepült ürülékbumeráng
keringhet olyan illetéktelenül az épp
ebédelő űrhajósok fölött, mint a le-
szakadt kéz ebben a versben. Vissza-
nézve az ágyra még látta karját – a
zsibbadt szakadár búcsút intett neki.

___________________
*hangyázik -- a szlovák mravenčí tükörfordítása, amely ige tkp.
 a hangyaboly nyüzsgésére utal, de átvitt értelemben zsibong,
 zsibbad jelentése is lehet


Kötőjelen üldögél

Elmentem – zengett be távozásának
visszhangja a dolgozószoba szurdo-
kába. Előbb elment, mint a hang-
ja. Nyomait is húzta maga után. Mi-
kor célba ért, már ott várta saját ma-
gát. Nem sokáig bírták együtt. Ami-
kor vissza akart jönni, nem találta
az utat, s retúrját nem vette be az i-
dőlukasztó gép. Most az oda-vissza
kötőjelén üldögél. Leveleket irkál,
küldözget két rég kimúlt kutyájának.