MEGOSZTOM

Sall László versei

suttogás

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit 
fohászkodva az elnyomó megengedező suttogás diadalmas nyugalmában
 
láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit
felbuzdulván lefolyt időket ócsárlni  
műhelyekbeli őrzőknek tekintve magukat

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit
hogy kiszabhassák a munkát mesterséget s utasítást adhassanak azoknak 
kik most kezdenek tanulni
kivévén a tudásból az őrzőt a kőbálványt 
mozdulatlanul s némán állanak egymásnak hátat fordítva

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit 
hagyni egészen magára maradni 
tanakodás és kérdezősködés nekik csak üres zaj volt 
és semmi baj nem történt nem egy lélekzetre való

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit 
szabad titkot tartani mely lelketlen meggyaláz felmentő kezet 

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit
babonás lelki erő s férfiúi bátorság vagy kétes vezérek közt is 
magasb lelkekre esküdni

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit
önakarat vétkében könnyelmű szemrehányásba esni el 
megbocsátva a közbenjárót
a bizalmas szót egy pillantást

láttam nemzedékem legjobb elméit cserbenhagyni gyermekeit
gyermekik árnya megcsalottan küzd mozdulhatlanul 
dermedt izmaik minden tagja  
idegzetem

láttam nemzedékem legjobb elméit 
cserbenhagyni gyermekeiket
láttam azt kit szeretett megölé


kétszer olyan öreg és félig olyan szép vagyok mint te


egyik évben ilyenkorra már elfogyott a só
s akkor elmegyünk
hát persze hogy elmegyünk majd
egy másik országba ahol minden működik
s főleg az ami az előzőben nem még a nem fontos
a nem jelentős a nem életbevágó még a nem is még az is működik
és kimondjuk itthon vagyunk ez az otthonunk