MEGOSZTOM

XIII. Nagyváradi Könyvmaraton

Idén is megszervezzük a Nagyváradi könyvmaratont, amely eseménysorozat alkalmával szépirodalmi és tényirodalmi kiadványokkal ismerkedhet meg a közönség. A belépés minden programpontra ingyenes. Helyszín: Léda-ház.

Október 20., csütörtök

17,00 – Megnyitó. Az Újvárad folyóirat októberi számának a bemutatója

17,30 – Máramarosi színek, bányavidéki árnyalatok. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete riportkötetének bemutatója. Közreműködik: Mészáros Elek, Simon Judit, Szűcs László.

Máramaros, Nagybánya, Bányavidék, Történelmi Máramaros, Asszonypataka, Rivulus Dominarum… 2021 június első napjaiban – két járványhullám között – járta e sokféle néven ismert, számos tekintetben varázslatos, kincses vidéket és központját másfél tucat romániai magyar újságíró.

18,00 – Nagy Béla: Egyszál magunk (második kötet). 

A szerző visszaemlékezésében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeti időszakára, parlamenti tevékenységére tekint vissza, az 1990 május-december közötti időszakot ölelve fel. Mint szemtanú, a történtek alakítója, aktív részese idézi fel az akkor eseményeket, ahogyan azok emlékezetében rögzültek. A könyv nem monográfia, nem az RMDSZ Bihar megyei szervezetének történetírói szigorral megszerkesztett tanulmánykötete, hanem memoár. Ezzel együtt több forrásértékű dokumentumot is közöl, így tényfeltáró jellegű is a munka. A bemutató moderátora Szűcs László, közreműködik Szabó Ödön.

18.45 szünet

19.00 Gagyi Judit Eszter szerzői estje. Közreműködik: Kemenes Henriette

Gagyi Judit Eszter (1996, Székelyudvarhely) grafikus, író. A Partiumi Keresztény Egyetem Vizuális kommunikáció mesterképzésén végzett, jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusza. Írásai a Várad kulturális folyóiratban, az Újváradban, a Látó szépirodalmi folyóiratban és az Irodalmi Szemlében jelentek meg. 2017-ben kezdett foglalkozni a vizuális költészettel, azóta is érdeklődéssel keresi a képzőművészet és az irodalom további kapcsolódási lehetőségeit. Ars poeticájában így fogja össze többrétű munkásságát: „Irodalom? Tipográfia? – Betűk iránti szeretet.”

20.00 A 2022. évi Kinde Annamária-díj átadása.

Október 21., péntek 

17,30 Kiss Ágnes: Finomhangolás. Koordináció és kontroll a szovjet típusú cenzúra rendszerekben. Romániai példák. (Kriterion)

1949-től a diktatórikus egypártrendszerű Romániában az információ- és véleményáramlás ellenőrzése – vagyis a cenzúra – új elvek mentén és új intézményekre támaszkodva szerveződött. Milyenek voltak a jellemző szervezeti megoldások, milyen szerepet játszottak a személyes kapcsolatok, hogy alkalmazták a mindennapi praktikákat a homályosan megfogalmazott és változékony normák mentén alakuló cenzúrarendszerben, milyen volt a „jó” és milyen a „rossz” cenzor, hogy szövődtek jó szándékon is alapuló együttműködések az ellenőrzők és ellenőrzöttek között? Kiss Ágnes könyve könyve ilyen kérdésekre próbál válaszokat adni. A szerző a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (ISPMN) munkatársa. 

18,15 Többes számban – párbeszéd Hervay Gizellával (antológia, Lector kiadó). Közreműködik: Gálfalvy Ágnes, Kemenes Henriette, Ozsváth Zsuzsa.

Hervay Gizella költészete fokozatosan került a fiatal szerzők érdeklődésének előterébe Magyarországon és Erdélyben. Lecsupaszított és direkt költői nyelve, traumaköltészete hivatkozási ponttá tette az életművet. 2020-ban nevét viselő könyvsorozat indult és irodalmi klub jött létre Kolozsváron. Az életművet nem valamiféle kultusz eszközeivel próbálja visszanyerni az utókor, hanem egy szerves alakulástörténetet figyelhetünk. Ennek tudatosításához próbál hozzájárulni a Többes számban című kötet. Negyven évvel a szerző halálát követően negyven szerző lép párbeszédbe az életművel ‒ és ezek legnagyobbrészt olyan dialógusok, amelyek e kötet nélkül is elkezdődtek, a szerkesztők dolga sok esetben e viszony reflexívvé tétele volt.

18.45 Szünet

19,00 Fórumszínház. Mitől miénk ez a város? – segítsen elmesélni Ön is!

Nincsen közösség közös történetek nélkül. Az életet nem csak éljük, hanem meséljük is. Átfogva múltat, jelent és jövőt, a helyet, amit otthonnak, városunknak hívunk, szavakból, történetekből építjük. Egy ilyen építkezős kalandra hívunk mindenkit, akinek van egy jó története, melyen keresztül az élete Nagyváradhoz kötődik és szívesen megosztaná az egybegyűltekkel, vagy szívesen hallgatná mások történetét, hogy közben esetleg rábukkanjon a sajátjára…
Az egymásnak elmondott mesékből talán az is kiderül, mitől miénk ez a város.

Ha szeretné elmondani a történetét, kérjük jelentkezzen az ujvarad@gmail.com email címen. Biztos lesz olyan is, aki a helyszínen kap kedvet, csak hogy nagyjából lássuk, hogyan gazdálkodjunk a közös idővel…

Játékmester: Tasnádi-Sáhy Péter

Október 22., szombat

16.30 Az Újvárad folyóirat és a Partiumi Keresztény Egyetem Tabéry novellapályázatának eredményhirdetése. Díjátadó. Közreműködik Tankó Andrea, a pályázat győztese.

17.00 Visky András: Kitelepítés (regény) A szerzővel Simon Judit és Szűcs László beszélget.

Az 1956-os forradalom után Visky András református lelkész édesapját huszonkét év börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, édesanyját – hét gyermekükkel együtt – kitelepítették a Duna-deltával határos Bărăgan sztyeppe egyik lágerébe. Az olvasó egy szovjet mintára létrehozott és fenntartott romániai munkatábor hétköznapjait, a sok nemzetiségű foglyok furcsa történeteit ismeri meg, a legkisebb gyermek nézőpontjából.

A regény középpontjában az anya áll, a gyermekei életéért küzdő fiatal osztrák nő. Egy szerencsés véletlen folytán náluk marad a családi Biblia, ebből az egyetlen könyvből az anya naponként felolvas. Ezek a bibliai történetek adják az elbeszélés keretét. A regény azonban nem fejeződik be a szabadulással, a szülőket és a hét gyermeket a román titkosszolgálat továbbra is szemmel tartja.

18,00 Orlando Balaș: Három kényelmetlen darab. Magyari Sára és Molnár Judit fordításai. Moderátor: Simon Judit. Közreműködik: Molnár Judit

„A társadalom különböző problémái foglalkoztatnak. Incomod című drámakötetemben három színpadi mű szerepel, a Sieg Heil avagy A jó győzelme, a Hagyd a szárnyaimat!, illetve az Éjjel, mint a tolvajok. Több színháznak ajánlottam fel, de egyértelműen pozitív választ egyiktől sem kaptam a bemutatásra. Az a gyanúm, mivel a témafelvetés kényelmetlennek mondható, emiatt nem tolonganak. Pedig nem a problémák takargatása a megoldás, sem az, hogy elheverünk, és nem érdekel semmi, hanem épp ellenkezőleg. Ahogy Liviu Antonesei frappánsan fogalmazta: döntéseink alakítják az életünket. Ezzel el is mondtunk mindent! ” (Orlando Balaș)

19,00 – Hilgert István: Váradi történet (novellák, elbeszélések)

Hilgert István (Nagyvárad, 1975) 1999 óta Magyarországon él, írásait a PRAE, a Várad, a Helikon és az Újvárad publikálta.

A Váradi történet a kaland, a szórakozás és a játék vegyes felvágottja, diszkó és jazz, a visszatérő álmok ködöt fújó harsonája, poros utcák és folyóparti sorházak visszhangja, sulifolyosók titkos összeesküvései, a nyári éjszakák pimaszkodó szemérmetlensége, egy gyerekkori barát, aki ritkán búcsúzik, és még ritkábban érkezik, egy majdnem magányos utazás az erdélyi vasút végtelen kuszaságában, a változó metropolisz rohamosan pusztuló tartozékai.

Utórendezvényeink

Kortárs klasszikusaink estek:

November 16. Lapis József előadása Borbély Szilárdról

November 11. Forgách András előadása Petri Györgyről