MEGOSZTOM

Gyémántok a nyolcvanas évekből

Mircea Cărtărescu, Ion Stratan, Traian T. Coșovei, Florin Iaru: Gyémántlégkör (antológia, első magyar nyelvű kiadás). Holnap Könyvek Kiadó, 2021 Nagyvárad, 134 oldal.

Azt mondják, hogy ne ítéljünk meg egy könyvet sem a borítója alapján. Márpedig a gyémánt feliratos, hófehér fedőlap igazán kecsegtető, nem is beszélve a kötet tartalmáról. Merészség, egyediség, megújulás. Ezek a jövő mozgatórugói, és ezért epekedik az olvasó, aki már nem tud csupán realista műveken élni. A költészet változást igényel, amelyet az előző költőgeneráció már nem tudott biztosítani: korlátozottak voltak és meg akartak felelni egy előre megszabott költő-képnek − eképp vélekednek a Manolescu-tanítványok a múlt szerzőiről. (A mű eredetileg 1982-ben jelent meg Aer cu diamante címmel.)

Ellenben az ő nemzedékük lázad a sémák és a közömbös normák ellen, megtagadják az elvárásokat. Bár nem képesek teljesen azon világ részei lenni, ahol minden egyed már zseninek születik, és ahol „tízmilliárd arcú hiperrealitás” az igazság, de mélységesen tisztelik a benne élőket. Feláldozzák magukat a magány oltárán, hogy biztosítsanak valamit a népnek az addig kapott sablonokon kívül. Cărtărescu, Coșovei, Iaru és Stratan egyedi hangvételű versekben örökíti meg a világot, a magyar változat fordításait Mihók Tamás, Demény Péter, Fülöp Zsigmond, Kemenes Henriette és Szűcs László készítette. Mindezt úgy, hogy átlépik a metafizika határait, felhasználják az egzakt tudományok terminusait, szokatlan szópárosításokkal, rímekkel, szórakoztató szójátékokkal teremtenek egy sajátos világot. A már megszokott témákat, mint a fájdalom, vágyakozás, küzdelem, halál és viszonzatlan szerelem, teljesen új fényben tüntetik fel. Verseikben a hétköznapi ember életét tárják elénk a maga összes keserűségével és csillogásával úgy, hogy azzal bárki azonosulni tudjon. A költeményekhez társuló illusztrációk pedig szavakon túli nyelven szólaltatják meg az alkotásokat, és mélyebb értelmezést kínálnak. Az új nemzedék egy kristályszűrőjén keresztül teremti meg a nagyérdemű számára a minden ízben új és maradandó, amorf, de egyben könnyed Gyémántlégkört. Ajánlom – szemezgetni e verseket!

Az antológia ingyenes példánya igényelhető a hétvégi Csíkszeredai Könyvvásáron a Holnap Könyvek – Újvárad standnál, valamint a Festum Varadinum idején a Léda házban a könyves programok idején a könyvstandnál.

Gal Leonóra, a PKE magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szak, II. éves hallgatója, az Újvárad mentori programjának résztvevője.