MEGOSZTOM

A Holnap és vidéke hősei és történetei

Bakó Endre 2021. Váradi Műhely. Holnap Könyvek Kiadó, Nagyvárad, 232 old.

Bakó Endre debreceni újságíró és irodalomtörténész új kötete a múlt század első évtizedeinek nagyváradi írói közül rajzolja meg néhányuk érdekes portréját, továbbá egy eseményt és egy kevésbé ismert antológiát mutat be könyvében.

Betekintést nyerhetünk Kollányi Boldizsár és Antal Sándor, a Nagvárad irodalmi hírnevét megalapozó, A Holnap antológiák volt szerkesztőinek írói munkásságába, Dutka Ákos írói tevékenységébe, akit egész pályáján elkísért a kétely, hogy egyáltalán költőnek mondhatja-e magát. A Holnap asszonyaként emlegetett Miklós Jutka pályaképe is bemutatásra kerül, akinek versei mellett Ady Endre, Babits Miháy, Juhász Gyula költeményei alapján Antal Sándor és Kollányi Boldizsár összeállították az „új időknek új dalaiból” álló modern életérzéseket megszólaltató antológiákat. Nadányi Zoltán költő, újságíró, levéltáros, akiről megtudhatjuk, hogy „számára a nyelv mással nem hellyettesíthető anyaga a tudatnak és a költészetnek, mint szobrásznak a márvány, a bronz, zenésznek a hang.” Emőd Tamás portréja is megjelenik a kötetben, aki A Holnap Társaság két antológiájának köszönhette ismertségét. Arató Andrásnak, a „tragikus nemzedék” egyik képviselőjének munkássága is megjelenik, aki „verseiben a pusztulástól félti a világot, a faji gyűlölködéssel szemben erkölcsi vallomást tesz zsidó „ősei” és magyar „hősei” mellett, a transzilvanizmus híve, aki cselekvően részt vesz a Vásárhelyi Találkozón.”

Mindazok számára érdekes és hasznos olvasmánynak bizonyul ez a kötet, akik érdeklődnek azon költők iránt, akik a 20. század első felében alkottak, a modern életérzéseket szólaltatva meg, és valamilyen szinten kötődtek Váradhoz és A Holnap irodalmi antológiához, ugyanis a tanulmányokon keresztül a szerző igen részletesen mutatja be ezeknek a költőknek az életútját is. Ajánlom a könyvet nemcsak irodalomkedvelőknek, hanem minden Várad-szeretőknek is!

Bakó Endre könyve a hétvégén megtalálható a Csíkszeredai Könyvvásáron az Erőss Zsolt Arénában a Holnap Könyvek Kiadó – Újvárad standnál.

A mű nagyváradi bemutatóját május 23-án, hétfőn 18 órától tartjuk a Léda-házban.

Létai Eszter, PKE magyar nyelv és irodalom szak, II. Év, az Újvárad mentor programjának résztvevője